Ekonomi Juni - Goda inkomster Onda utgifter

Juni månad läggs till handlingarna!
Juni blev en riktigt bra månad för oss här i stugan! Lönerna blev högre än snittet i och med utbetalningen av semesterersättningen men framför allt har våra utgifter varit låga. Rekordlåga faktiskt! Det är första gången sedan vi började föra detaljerad kassabok (vilket vi gjort i 13 månader) som vi kom under 30 000 sek i utgifter under en månad. Visst, månaden har varit lite dopad med utlandsresor och cykelevenemang som allt skett i juni men som till största delen betalats tidigare månader. Så vi har levt lyxigare än siffrorna antyder, men siffrorna är trots allt sanna och vi inte har skjutit några kostnader framåt i tiden.   

Vi sparar bra också, vilket leder till att sparkvoten sakta kryper upp mot 50%. Den totala effekten av att vi lyckas skära ner på utgifterna samtidigt som vi sparar en stor andel av vår lön har inneburit en enorm skillnad för oss som familj på bara ett år. Vi lever trots allt fantastiskt bra samtidigt som vi snabbt skapar förutsättningar för oss som familj som vi för några år sedan inte ens skulle kunnat föreställa oss.
 
Vi har tidigare sagt att 35 000 är den kostnadsnivå som vi kan täcka med en lön och flerbarnstillägget. Den här månaden skulle alltså en av oss inte behövt arbeta. Vi hade klarat oss bra på en lön samtidigt som vi skulle kunnat spara 5 500 kr och då är inte utdelningarna inte inräknade som var 2 500 kr. Det har aldrig varit så här påtagligt för oss vad vårt nya liv kan innebära.

Till detaljerna, numera med tabellens belopp i rubriken och med årsmedel i parentes, helt enligt önskemål.

Mat och hushåll - 7 656 kr (6 157kr)

Allt du köper på ICA, eller snarare Lidl! Vi brukar även inkludera receptfria läkemedel under denna post. Jag gillar inte riktigt när den här posten åker iväg men det finns förklaringar. När vi var i Bergamo så levde vi ganska flott men köpte rätt mycket av mat och alkohol i speceributiken. Därför syns vår weekend i Bergamo i denna post. Samtidigt hade vi barnvakt hemma så vi var i princip åtta i familjen under en period. Bergamoresan i början på månaden innebär att posterna Mat, Alkohol och Äta ute flyter i varandra mer än vanligt denna månad.


Alkohol  - 491 kr (941 kr)

Ett inköp på flygplatsen i Bergamo. Vi drack naturligtvis vin i Bergamo men då vi köpte det antingen som en del av livsmedlen eller i samband med att vi åt ute så blir den här posten liten.

Äta ute - 2 261 kr (1 779 kr)

Samma som ovan. Främst var det en finmiddag i Bergamo som drog upp totalen.

Tandläkare, optiker och frisör - 0 kr (1 265 kr)

-

Barnomsorg - 2 268 kr (2 268 kr)

Samma som alltid. Den här kostnaden kommer ändras radikalt hösten 2016 då någon lämnar fritids och någon dagis av våra barn, innan dess är det som det är.

Hem -  10 212 kr (11 081 kr)

Denna post består av månadsavgiften i bostadsrätten och räntan på lånet. Vi bokför även el under denna post. Utöver det så är det saker för lägenheten så som gardiner, mattor och möbler som ingår. Det här är den post som vi avsiktligt hållit låg i 2014 och som jag skulle tro kommer ligga lite högre i 2015 då vi behöver anpassa möblerna lite till vårt boende.

Det har varit full rulle med annat så denna månad har det blivit få inköp till hemmet.


Kläder - 554 kr (1 798 kr)

Inget speciellt att notera. Det är min sambo som gjort något inköp.


Transport -  89 kr (1 631 kr)

En slang till ena barnets cykel! Det sticker snabbt iväg! Nej, allvarligt det här är ju en fantastisk månad vad gäller transportkostnader. Här ser vi värdet av låga fasta kostnader.

Nöjen - 59 kr (1 145 kr)

Som jag skrev tidigare har det varit full rulle denna månad, men alla kostnader var i princip redan betalade så trots aktivitetsnivån blev faktiska utfallet väldigt lågt. 

Försäkringar inklusive a-kassa - 310 kr (962 kr)

Andra månaden med 310 kronor. Vår "new normal" efter insatserna vi gjort för att spara på denna post. Förra året i juni var utgiften 2 924 kronor!

CSN - 3 695 kr (3 695 kr)

Vi nöter på utan extrainbetalningar. Om börserna fortsätter sitt rasande tempo så är det dock inte uteslutet att vi någon månad betalar av på lånen i stället för att köpa värdepapper. Detta då vi vill vara av med studielånen inom cirka tre år för att skapa ett mer gynnsamt läge inför sabbatsåret.

Skatter och finansiella utgifter - 50 kr (160 kr)

Det är lite mer än ett år sedan vi bytte bank. Nu börjar dom ta betalt för Internetbanken. Kanske ett skäl att byta, det rör sig trots allt om 600 kr/år. Någon som känner till en bank utan avgifter?

Semester - 0 kr (6 273 kr)

Nu är vi inne i semestermånaden och jag tror den här posten kommer vara fortsatt låg under året. Kostnaderna är så att säga redan tagna för semester i år.

Övrigt - 1 919 kr (2 152 kr)

Några större apoteksutgifter denna månad. I övrigt inget onormalt.  

I och med årsbokslutet för 2014 så vred jag och min sambo massor på våra siffror. Vi ville förstå och hålla ner våra utgifter. När vi knådade så såg vi att våra utgifter består av olika delar. Vi valde då att titta på de totala utgifterna och en variant som vi kallade "lyxfria utgifter" där vi exkluderat alkohol, nöjen och semesterkostnader. "Lyxfria utgifter" är vår referens för vad vi kan leva på idag om vi lever som vi gör - vilket är rätt snålt - men stryker de uppenbara utsvävningarna vi gör.

I och med att vi börjat skissa på ett sabbatsår om cirka 3,5 3 år så är det också intressant att titta på vad vi har för kostnadsbas då. Eftersom vi är hemma när vi har vårt lediga år så utgår dagisavgifterna och vi räknar också med att vi då har betalat av studielånen för att förbättra kassaflödet. Dom två kostnaderna utgår då alltså om tre år. Det gör att vi plottar en tredje utgiftsgraf där kostnaden för studiemedel och barnomsorg är exkluderade ur vår "lyxfria" kostnad för att underlätta budgetering för sabbatsåret. Se den lila grafen nedan.
Halvvägs in i 2015 och det börjar se ut som en bergsetapp i TdF.

Det finns två stödlinjer i bilden. Den undre ljusblå är vad vi i princip har som lägsta möjliga kostnader nu (28 400 - Ett liv där vi tagit bort alkohol, semester och nöjen men räknar med att fasta kostnader och mat, transport mm följer våra genomsnittliga månadskostnad). Vilken nytta den gör här kan vi kanske prata om om ni vill men vi tyckte det var viktigt när vi diskuterade 2014s bokslut eftersom vi vill veta vad vi har för referensvärde på våra lyxfria utgifter.

Den övre rödliknande stödlinjen är vad vi skulle ha i snittinkomst om vi levde enbart på en lön och flerbarnstillägget. Målet är att våra fasta kostnader och normala levnadsomkostnader, det som vi kallar utgifter lyxfritt ovan aldrig ska överstiga denna nivå.

Den gröna grafen är skillnaden mellan Utgifter och Utgifter lyxfritt. Det är alltså kostnaden för nöjen, semester och alkohol. Den är här för att trenden är intressant och den visar vilken livstilsinflation alternativt vilken fortsatt förbättrad kostnadskontroll vi har. 

Etiketter: ,

Onkel Toms stuga: Ekonomi Juni - Goda inkomster Onda utgifter

söndag 12 juli 2015

Ekonomi Juni - Goda inkomster Onda utgifter

Juni månad läggs till handlingarna!
Juni blev en riktigt bra månad för oss här i stugan! Lönerna blev högre än snittet i och med utbetalningen av semesterersättningen men framför allt har våra utgifter varit låga. Rekordlåga faktiskt! Det är första gången sedan vi började föra detaljerad kassabok (vilket vi gjort i 13 månader) som vi kom under 30 000 sek i utgifter under en månad. Visst, månaden har varit lite dopad med utlandsresor och cykelevenemang som allt skett i juni men som till största delen betalats tidigare månader. Så vi har levt lyxigare än siffrorna antyder, men siffrorna är trots allt sanna och vi inte har skjutit några kostnader framåt i tiden.   

Vi sparar bra också, vilket leder till att sparkvoten sakta kryper upp mot 50%. Den totala effekten av att vi lyckas skära ner på utgifterna samtidigt som vi sparar en stor andel av vår lön har inneburit en enorm skillnad för oss som familj på bara ett år. Vi lever trots allt fantastiskt bra samtidigt som vi snabbt skapar förutsättningar för oss som familj som vi för några år sedan inte ens skulle kunnat föreställa oss.
 
Vi har tidigare sagt att 35 000 är den kostnadsnivå som vi kan täcka med en lön och flerbarnstillägget. Den här månaden skulle alltså en av oss inte behövt arbeta. Vi hade klarat oss bra på en lön samtidigt som vi skulle kunnat spara 5 500 kr och då är inte utdelningarna inte inräknade som var 2 500 kr. Det har aldrig varit så här påtagligt för oss vad vårt nya liv kan innebära.

Till detaljerna, numera med tabellens belopp i rubriken och med årsmedel i parentes, helt enligt önskemål.

Mat och hushåll - 7 656 kr (6 157kr)

Allt du köper på ICA, eller snarare Lidl! Vi brukar även inkludera receptfria läkemedel under denna post. Jag gillar inte riktigt när den här posten åker iväg men det finns förklaringar. När vi var i Bergamo så levde vi ganska flott men köpte rätt mycket av mat och alkohol i speceributiken. Därför syns vår weekend i Bergamo i denna post. Samtidigt hade vi barnvakt hemma så vi var i princip åtta i familjen under en period. Bergamoresan i början på månaden innebär att posterna Mat, Alkohol och Äta ute flyter i varandra mer än vanligt denna månad.


Alkohol  - 491 kr (941 kr)

Ett inköp på flygplatsen i Bergamo. Vi drack naturligtvis vin i Bergamo men då vi köpte det antingen som en del av livsmedlen eller i samband med att vi åt ute så blir den här posten liten.

Äta ute - 2 261 kr (1 779 kr)

Samma som ovan. Främst var det en finmiddag i Bergamo som drog upp totalen.

Tandläkare, optiker och frisör - 0 kr (1 265 kr)

-

Barnomsorg - 2 268 kr (2 268 kr)

Samma som alltid. Den här kostnaden kommer ändras radikalt hösten 2016 då någon lämnar fritids och någon dagis av våra barn, innan dess är det som det är.

Hem -  10 212 kr (11 081 kr)

Denna post består av månadsavgiften i bostadsrätten och räntan på lånet. Vi bokför även el under denna post. Utöver det så är det saker för lägenheten så som gardiner, mattor och möbler som ingår. Det här är den post som vi avsiktligt hållit låg i 2014 och som jag skulle tro kommer ligga lite högre i 2015 då vi behöver anpassa möblerna lite till vårt boende.

Det har varit full rulle med annat så denna månad har det blivit få inköp till hemmet.


Kläder - 554 kr (1 798 kr)

Inget speciellt att notera. Det är min sambo som gjort något inköp.


Transport -  89 kr (1 631 kr)

En slang till ena barnets cykel! Det sticker snabbt iväg! Nej, allvarligt det här är ju en fantastisk månad vad gäller transportkostnader. Här ser vi värdet av låga fasta kostnader.

Nöjen - 59 kr (1 145 kr)

Som jag skrev tidigare har det varit full rulle denna månad, men alla kostnader var i princip redan betalade så trots aktivitetsnivån blev faktiska utfallet väldigt lågt. 

Försäkringar inklusive a-kassa - 310 kr (962 kr)

Andra månaden med 310 kronor. Vår "new normal" efter insatserna vi gjort för att spara på denna post. Förra året i juni var utgiften 2 924 kronor!

CSN - 3 695 kr (3 695 kr)

Vi nöter på utan extrainbetalningar. Om börserna fortsätter sitt rasande tempo så är det dock inte uteslutet att vi någon månad betalar av på lånen i stället för att köpa värdepapper. Detta då vi vill vara av med studielånen inom cirka tre år för att skapa ett mer gynnsamt läge inför sabbatsåret.

Skatter och finansiella utgifter - 50 kr (160 kr)

Det är lite mer än ett år sedan vi bytte bank. Nu börjar dom ta betalt för Internetbanken. Kanske ett skäl att byta, det rör sig trots allt om 600 kr/år. Någon som känner till en bank utan avgifter?

Semester - 0 kr (6 273 kr)

Nu är vi inne i semestermånaden och jag tror den här posten kommer vara fortsatt låg under året. Kostnaderna är så att säga redan tagna för semester i år.

Övrigt - 1 919 kr (2 152 kr)

Några större apoteksutgifter denna månad. I övrigt inget onormalt.  

I och med årsbokslutet för 2014 så vred jag och min sambo massor på våra siffror. Vi ville förstå och hålla ner våra utgifter. När vi knådade så såg vi att våra utgifter består av olika delar. Vi valde då att titta på de totala utgifterna och en variant som vi kallade "lyxfria utgifter" där vi exkluderat alkohol, nöjen och semesterkostnader. "Lyxfria utgifter" är vår referens för vad vi kan leva på idag om vi lever som vi gör - vilket är rätt snålt - men stryker de uppenbara utsvävningarna vi gör.

I och med att vi börjat skissa på ett sabbatsår om cirka 3,5 3 år så är det också intressant att titta på vad vi har för kostnadsbas då. Eftersom vi är hemma när vi har vårt lediga år så utgår dagisavgifterna och vi räknar också med att vi då har betalat av studielånen för att förbättra kassaflödet. Dom två kostnaderna utgår då alltså om tre år. Det gör att vi plottar en tredje utgiftsgraf där kostnaden för studiemedel och barnomsorg är exkluderade ur vår "lyxfria" kostnad för att underlätta budgetering för sabbatsåret. Se den lila grafen nedan.
Halvvägs in i 2015 och det börjar se ut som en bergsetapp i TdF.

Det finns två stödlinjer i bilden. Den undre ljusblå är vad vi i princip har som lägsta möjliga kostnader nu (28 400 - Ett liv där vi tagit bort alkohol, semester och nöjen men räknar med att fasta kostnader och mat, transport mm följer våra genomsnittliga månadskostnad). Vilken nytta den gör här kan vi kanske prata om om ni vill men vi tyckte det var viktigt när vi diskuterade 2014s bokslut eftersom vi vill veta vad vi har för referensvärde på våra lyxfria utgifter.

Den övre rödliknande stödlinjen är vad vi skulle ha i snittinkomst om vi levde enbart på en lön och flerbarnstillägget. Målet är att våra fasta kostnader och normala levnadsomkostnader, det som vi kallar utgifter lyxfritt ovan aldrig ska överstiga denna nivå.

Den gröna grafen är skillnaden mellan Utgifter och Utgifter lyxfritt. Det är alltså kostnaden för nöjen, semester och alkohol. Den är här för att trenden är intressant och den visar vilken livstilsinflation alternativt vilken fortsatt förbättrad kostnadskontroll vi har. 

Etiketter: ,

4 kommentarer:

Klockan 12 juli 2015 11:00 , Blogger Sigge Portfolj sa...

Du har imponerade koll på utgifterna. De gäller bara att leva också men det verkar du göra med.
Själv har jag kommit lite längre och lever gott på min aktieportfölj och behöver inte tänka så mycket på utgifterna men är nog lite äldre än dig. Lycka till.

 
Klockan 12 juli 2015 11:08 , Blogger Onkel Tom sa...

Tack, vi lever ganska bra trots att vi halverat utgifterna. Förut spred vi mest ut pengarna på allt möjligt som i praktiken inte gav oss så mycket nytta. Det är nästan så att bättre koll på pengarna innebär att vi lever bättre.

 
Klockan 12 juli 2015 11:19 , Blogger Sigge Portfolj sa...

Ja jag vill också ha värde för pengarna gillar inte att sprida dem hur som helst. Jag inser att jag haft tur och är lyckligt lottad men kan inte tänka mig köpa en massa onödiga statussymboler för det utan ägnar mig istället åt lite filantropi. Jag hjälper ett par fattiga familjer i asien med bostäder, uppehälle och ger möjlighet till studier och det ger mig mycket mer än att flasha med med en värsting sportbil eller något sådant. Man ser mycket elände när man reser vilket jag gör mycket, man kan inte hjälpa alla men kul att ge några man gillar chansen till ett bättre liv.

 
Klockan 12 juli 2015 11:30 , Blogger Onkel Tom sa...

Dessutom ganska "by the book" när det gäller att skapa faktisk lycka. Att hjälpa andra ger mening som inga prylar kan.

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida