Utdelning april - Ytterligare en bra månad


2 908 kronor, cirka 10% under förra månadens rekord, men ännu en riktigt bra utdelningsmånad. Det var en rad utdelningar som tekniskt sett tillhörde mars men som kom in sent som var först ut i april.

Först var Oxford Lane Capital (OXLC) med 410 kronor. OXLC arbetar med företagsobligationer som har hög prioritet vid konkurs (senior bonds). Men de äger inte dessa direkt utan genom en typ av låneportföljer där lån är uppstyckade både vad gäller löptid och bolag till något som kallas CLOer. Jag anser att det här är en mycket mer attraktivt sätt att få exponering mot amerikanska företagslån än ETFer med preferensaktier. Dels är andelen oljebolag liten, dels är avkastningen högre och som jag kan bedöma så är räntekänsligheten något lägre. Steven Bavaria på Seeking Alpha bevakar OXLC och om du är intresserad så kan du läsa mer här

Samma dag som OXLCs utdelning kom fick jag också utdelning från min försäkringsetf IAK. IAK är intressant då den har ganska stort relativt innehav i AIG och MetLife, två försäkringsjättar som har värderingar under bokfört värde. Samtidigt som den värsta bolagsrisken minskar med det breda innehavet och därför ger en intressant exponering mot sektor. Strax över hundra kronor blev det här!

Sedan gick det flera veckor innan CEFL - en fond av fonder - gav en utdelning om 113 kr. Jag har sålt CEFL och köpt olja för pengarna. Men tack ändå!

Olja var också det som stod för nästa inbetalning, 1 080 kronor från LMLP, en fond som består av så kallade Master Limited Partnerships, mestadels mid-stream energibolag i USA. Fonden har en hävstång x2 med reset på månadsbasis.

Sist men inte minst kom MORL - kungsavkastaren - med sina 23% i årsavkastning. Det här var en månad med hög utbetalning så jag fick nästan 1 200 kr. MORL är inte alldeles olik OXLC; även här handlar det om räntepapper i botten med olika mekanismer för att öka hävstången, men i MORL är det främst bostads- och fastighetslån i väldigt blandad mix som är grunden. Vissa delar är hög risk medan andra är garanterade av staten. Till skillnad från OXLC så är det här en klassisk fond med ingående bolag som kan analyseras för sig eller i grupp. Hävstången är x2 och reset är på månadsbasis. Är du intresserad så finns massor att läsa på Seeking Alpha, sök på MORL.

Om ni kan investera i högavkastade räntepapper och sova gott så kan jag rekommendera senaste inlägget från Steven Bavaria på Seeking Alpha. Både OXLC och MORL har intressant värdering för tillfället.

Mer om utdelningar och grafer över hur utvecklingen ser ut hittar ni i fliken "Utdelningar" i bloggens huvud.

Etiketter: , ,

Onkel Toms stuga: Utdelning april - Ytterligare en bra månad

måndag 4 maj 2015

Utdelning april - Ytterligare en bra månad


2 908 kronor, cirka 10% under förra månadens rekord, men ännu en riktigt bra utdelningsmånad. Det var en rad utdelningar som tekniskt sett tillhörde mars men som kom in sent som var först ut i april.

Först var Oxford Lane Capital (OXLC) med 410 kronor. OXLC arbetar med företagsobligationer som har hög prioritet vid konkurs (senior bonds). Men de äger inte dessa direkt utan genom en typ av låneportföljer där lån är uppstyckade både vad gäller löptid och bolag till något som kallas CLOer. Jag anser att det här är en mycket mer attraktivt sätt att få exponering mot amerikanska företagslån än ETFer med preferensaktier. Dels är andelen oljebolag liten, dels är avkastningen högre och som jag kan bedöma så är räntekänsligheten något lägre. Steven Bavaria på Seeking Alpha bevakar OXLC och om du är intresserad så kan du läsa mer här

Samma dag som OXLCs utdelning kom fick jag också utdelning från min försäkringsetf IAK. IAK är intressant då den har ganska stort relativt innehav i AIG och MetLife, två försäkringsjättar som har värderingar under bokfört värde. Samtidigt som den värsta bolagsrisken minskar med det breda innehavet och därför ger en intressant exponering mot sektor. Strax över hundra kronor blev det här!

Sedan gick det flera veckor innan CEFL - en fond av fonder - gav en utdelning om 113 kr. Jag har sålt CEFL och köpt olja för pengarna. Men tack ändå!

Olja var också det som stod för nästa inbetalning, 1 080 kronor från LMLP, en fond som består av så kallade Master Limited Partnerships, mestadels mid-stream energibolag i USA. Fonden har en hävstång x2 med reset på månadsbasis.

Sist men inte minst kom MORL - kungsavkastaren - med sina 23% i årsavkastning. Det här var en månad med hög utbetalning så jag fick nästan 1 200 kr. MORL är inte alldeles olik OXLC; även här handlar det om räntepapper i botten med olika mekanismer för att öka hävstången, men i MORL är det främst bostads- och fastighetslån i väldigt blandad mix som är grunden. Vissa delar är hög risk medan andra är garanterade av staten. Till skillnad från OXLC så är det här en klassisk fond med ingående bolag som kan analyseras för sig eller i grupp. Hävstången är x2 och reset är på månadsbasis. Är du intresserad så finns massor att läsa på Seeking Alpha, sök på MORL.

Om ni kan investera i högavkastade räntepapper och sova gott så kan jag rekommendera senaste inlägget från Steven Bavaria på Seeking Alpha. Både OXLC och MORL har intressant värdering för tillfället.

Mer om utdelningar och grafer över hur utvecklingen ser ut hittar ni i fliken "Utdelningar" i bloggens huvud.

Etiketter: , ,

4 kommentarer:

Klockan 16 juli 2015 13:12 , Blogger Andreas sa...

Efter ha läst lite på SA om MORL och lite andra certifikat med 2x hävstång är jag sugen på att knåpa ihop en portfölj och om jag fattat det rätt så är det ingen källskatt på dom ? Har du dina i din ISK eller KP?

 
Klockan 17 juli 2015 20:23 , Blogger Onkel Tom sa...

Morl drar dom ingen källskatt på men på de flesta andra etracs ETNerna verkar dom göra det. Jag kör KP. Nu kan vara ett riktigt bra läge, själv har jag nått dit jag törs i Morl.

 
Klockan 18 juli 2015 13:53 , Blogger Andreas sa...

Många på SA som kör enligt You Must Be Crazy portföljen är i pensionsålder, så jag har inte sett någon uträkning på vem som vinner på 30års sikt fram TILL pensionen, (utan alla uträkningar och diagram är efter pension till döden typ) YMBC eller vanlig dividends acrisocrat portfölj typ , har du lyckats lägga vantarna på nån sån uträkning/excel fil etc ?!

 
Klockan 22 juli 2015 16:29 , Blogger Onkel Tom sa...

Nej, jag har sett någon sådan uträkning. Jag investerar i MORL som räntepapper i stället för preffar eller obligationer. Pss så har jag OXLC i min portfölj. Problemet med Morl är inte risken i pappren som handlas, lite förenklat, utan räntebanorna för långa respektive korta räntan. Den varierar kraftigt över tid. Men det jag sett är att det kan vara bra att ha räntebärande papper i portföljen sett över lång sikt.

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida